Skip to main content

CRISPR/Cas9-Mediated Phage Resistance Is Not Impeded by the DNA Modifications of Phage T4.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Le, Shuai; Yao, Xinyue; Lu, Shuguang; Tan, Yinling; Rao, Xiancai; Li, Ming; Jin, Xiaolin; Wang, Jing; Zhao, Yan; Wu, Nicholas C.; Lux, Renate; He, Xuesong; Shi, Wenyuan; Hu, Fuquan
texts
eye 20
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4001099
PubMed Central
by Straub, Christoph; Granger, Adam J.; Saulnier, Jessica L.; Sabatini, Bernardo L.
texts
eye 65
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4139396
PubMed Central
by Auer, Thomas O.; Duroure, Karine; De Cian, Anne; Concordet, Jean-Paul; Del Bene, Filippo
texts
eye 48
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3875856
PubMed Central
by Zhang, Yilan; Ge, Xianglian; Yang, Fayu; Zhang, Liping; Zheng, Jiayong; Tan, Xuefang; Jin, Zi-Bing; Qu, Jia; Gu, Feng
texts
eye 40
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4066725
PubMed Central
by Sidik, Saima M.; Hackett, Caroline G.; Tran, Fanny; Westwood, Nicholas J.; Lourido, Sebastian
texts
eye 40
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4074098
PubMed Central
by Oslizlo, Anna; Miernikiewicz, Paulina; Piotrowicz, Agnieszka; Owczarek, Barbara; Kopciuch, Agnieszka; Figura, Grzegorz; Dabrowska, Krystyna
texts
eye 32
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3127757
PubMed Central
by Li, Kai; Wang, Gang; Andersen, Troels; Zhou, Pingzhu; Pu, William T.
texts
eye 37
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4148324
PubMed Central
by Yu, Zhongsheng; Chen, Hanqing; Liu, Jiyong; Zhang, Hongtao; Yan, Yan; Zhu, Nannan; Guo, Yawen; Yang, Bo; Chang, Yan; Dai, Fei; Liang, Xuehong; Chen, Yixu; Shen, Yan; Deng, Wu-Min; Chen, Jianming; Zhang, Bo; Li, Changqing; Jiao, Renjie
texts
eye 35
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3988796
PubMed Central
by Wang, De-Shen; Patel, Atish; Shukla, Suneet; Zhang, Yun-Kai; Wang, Yi-Jun; Kathawala, Rishil J.; Robey, Robert W.; Zhang, Li; Yang, Dong-Hua; Talele, Tanaji T.; Bates, Susan E.; Ambudkar, Suresh V.; Xu, Rui-Hua; Chen, Zhe-Sheng
texts
eye 37
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4147343
PubMed Central
by Ma, Sanyuan; Chang, Jiasong; Wang, Xiaogang; Liu, Yuanyuan; Zhang, Jianduo; Lu, Wei; Gao, Jie; Shi, Run; Zhao, Ping; Xia, Qingyou
texts
eye 36
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3967148